Banner

Xã Quý Lộc phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung

Thứ Bảy, 23/01/2021, 17:35 [GMT+7]

Những năm gần đây, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Để khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, xã Quý Lộc, huyện Yên Định đã tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi cho người dân; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ngân hàng ký kết ủy thác, tín chấp, hỗ trợ nguồn vốn để người dân đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô lớn.

Đến nay xã Quý Lộc đã phát triển được 198 trang trại, trong đó có 57 trang trại đạt iêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2020, doanh thu từ lĩnh vực chăn nuôi của xã Quý Lộc đạt gần 170 tỷ đồng, chiếm trên 70% tổng giá trị ngành nông nghiệp toàn xã.

Theo chuyên mục Vàng trong đất ngày 22/1/2021  

.