Banner

Xuất khẩu rau quả 2021 nhiều triển vọng

Thứ Bảy, 23/01/2021, 17:42 [GMT+7]

Triển vọng xuất khẩu hàng rau quả năm 2021 của Việt Nam được kỳ vọng sẽ khả quan hơn nhờ các Hiệp định Thương mại tự do đã có hiệu lực.

Theo Bộ Công thương, năm 2020, xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 3,26 tỷ USD, giảm 13% so với năm 2019. Tuy nhiên năm 2021, triển vọng xuất khẩu hàng rau quả năm 2021 của Việt Nam được kỳ vọng sẽ khả quan hơn. Việc khai trương Cổng thông tin về FTA sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận và nắm bắt nhanh nhất, hiệu quả nhất những lợi ích từ các FTA Việt Nam đang tham gia.

Để đẩy mạnh xuất khẩu hàng rau quả trong năm 2021, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tăng cường đầu tư vào sản phẩm chế biến, bảo quản hàng rau quả đáp ứng các yêu cầu về xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, thiên tai dự báo diễn biến phức tạp trong năm 2021.

Theo chuyên mục Vàng trong đất ngày 23/1/2021

 

.