Banner

Chấn chỉnh công tác thu tiền sử dụng đất ở các địa phương

Thứ Sáu, 05/03/2021, 08:30 [GMT+7]

Tổng cục Thuế vừa liên tiếp ban hành các văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, yêu cầu rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất của cơ quan thuế. Đồng thời, xử lý công chức thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính, ký duyệt các thông báo nộp tiền sử dụng đất trái quy định.  

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các bộ phận chuyên môn thuộc cơ quan thuế cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung thông tin, tài liệu để bảo đảm thông tin giữa 2 đơn vị thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đầy đủ căn cứ pháp lý.

Đối với những trường hợp có vướng mắc, Cục Thuế cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế cũng như các cơ quan liên quan ở từng khâu của quy trình xác định vị trí đất, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất và tham mưu với UBND cấp tỉnh trong quyết định Bảng giá đất tính thu tiền sử dụng đất của các trường hợp cụ thể đối với hình thức nhà nước giao đất không thông qua đấu giá, làm cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của người nộp thuế. Trong trường hợp qua kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các hồ sơ có vi phạm, cơ quan thuế xử lý theo đúng quy định, hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Lê Quỳnh /THNM 05/03/2021

.