Banner

[Infographic] Mục tiêu Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Bảy, 31/07/2021, 08:29 [GMT+7]

(TTV) - Tỉnh ủy Thanh Hóa mới đây đã có Quyết định số 622-QĐ/TU về ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, theo đó đặt mục tiêu: Tạo chuyển biến rõ nét về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; cũng như xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Dưới đây là một số mục tiêu cụ thể của chương trình này.

 

 

.
.