Banner

Phê duyệt phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giai đoạn 2021-2030

Thứ Tư, 01/09/2021, 15:51 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 31/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3392 về việc phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giai đoạn 2021-2030, với các nội dung chính như sau:

 

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông huyện Bá Thước. Nguồn ảnh: Internet.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước. Nguồn ảnh: Internet.

Tên chủ rừng: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. 

Địa chỉ: Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu của Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giai đoạn 2021-2030 nhằm bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng, hệ sinh thái đặc trưng trên núi đá vôi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; gìn giữ, phát huy các giá trị đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước cho các công trình thuỷ điện, thủy lợi, cung cấp nước sạch cho vùng hạ lưu. Thực hiện hiệu quả mục tiêu cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân vùng đệm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương án được phê duyệt.

UBND huyện Bá Thước, UBND huyện Quan Hóa chỉ đạo UBND các xã trong vùng thực hiện phương án triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành cấp tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ Ban quản lý 13 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phê duyệt theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Xem nội dung chi tiết Quyết định tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.