Banner

Chủ trương, địa điểm lập quy hoạch khu phát triển đô thị tại thị xã Bỉm Sơn

Chủ Nhật, 03/10/2021, 17:40 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về chủ trương, địa điểm lập quy hoạch chi tiết các khu phát triển đô thị tại thị xã Bỉm Sơn.

 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu phát triển đô thị tại thị xã Bỉm Sơn (vị trí 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 với ranh giới, diện tích như nội dung đề xuất của UBND thị xã Bỉm Sơn).

Đối với vị trí số 08 có phần lớn diện tích đã giao cho Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn thuê tại Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 06/10/2014, do đó, chưa thống nhất việc lập quy hoạch tại khu đất vị trí số 08. 

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.