Banner

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Nhà máy sản xuất giầy Annora - Khu kinh tế Nghi Sơn

Chủ Nhật, 03/10/2021, 17:40 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (lần 5) Dự án: Nhà máy sản xuất giầy Annora - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy sản xuất giầy Annora - Khu kinh tế Nghi Sơn (diện tích của các hạng mục công trình và các chỉ tiêu sử dụng đất sẽ được xác định trong quá trình lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án trên cơ sở đảm bảo sự phù hợp đối với quy hoạch cấp trên, các yêu cầu của Quy chuẩn xây dựng 01:2021 và nội dung về quy mô đầu tư được chấp thuận điều chỉnh). 

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.