Banner

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu

Chủ Nhật, 03/10/2021, 17:40 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu (sau đây gọi tắt là Công ty) tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.