Banner

Thanh Hóa vượt kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai năm 2021

Thứ Tư, 08/12/2021, 08:25 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện mục tiêu tích tụ, tập trung đất đai năm 2021, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hút các tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung được trên 7.732 ha, vượt hơn 700 ha so với kế hoạch đề ra.

 

Các hình thức tích tụ, tập trung đất đai được bảo đảm đúng quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, như: Dồn điền đổi thửa, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã tích tụ, tập trung được 7.732 ha. Trong đó, đất lĩnh vực trồng trọt trên  3.200 ha, chăn nuôi hơn 1.200 ha, lâm nghiệp hơn 2.830 ha và thủy sản gần 420 ha.

Lũy kế đến nay, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của Thanh Hóa được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao đạt trên 34.400 ha.

Theo Thanh Tâm - Văn Tráng/Bản tin Thanh Hóa ngày mới 8/12

.