Banner

Tập trung thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2022

Chủ Nhật, 23/01/2022, 18:29 [GMT+7]

(TTV) - Bám sát mục tiêu thành lập mới 3000 doanh nghiệp trở lên vào năm 2022, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp thực hiện với phương châm hành động vừa thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tuyên truyền giúp các hộ kinh doanh, cá nhân hiểu rõ lợi ích của việc thành lập doanh nghiệp. Thành lập các tổ tư vấn hỗ trợ thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp; hướng dẫn hỗ trợ các thủ tục kê khai thuế, kế toán…là những giải pháp được các ngành, các địa phương tập trung triển khai ngay từ đầu năm nhằm nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu phát triển doanh nghiệp 2022. Bên cạnh đó, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ doanh nhân. Nhờ vậy, trong tháng 1 năm 2022, toàn tỉnh đã có 141 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,3% so với cùng kỳ. Có 492 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 82,2% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tại Thanh Hóa, Nghị quyết 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa cũng đang tạo ra cơ hội rất lớn để tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Cùng với các giải pháp cụ thể đang được các ngành, các địa phương tập trung triển khai sẽ là điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa thực hiện tốt mục tiêu phát triển mới 3000 doanh nghiệp trong năm 2022. Đồng thời đưa hoạt động doanh nghiệp đi vào hiệu quả, làm hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh./.

Thanh Thảo – Quang Phú BT/Bản tin thời sự 18h30 ngày 23.1-TTV

.