Banner

Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Thứ Hai, 24/01/2022, 19:04 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Chỉ thị số 03 ngày 21/1/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ: Tất cả các dự án phải hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2022, vốn đầu tư công năm 2021 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 (nếu có) trước ngày 30/11/2022.

 

Trong đó, phải đảm bảo các mốc thời gian giải ngân vốn của từng loại dự án như sau:

1. Đối với các dự án đã hoàn thành: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, bảo đảm trước ngày 31/3/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

2. Đối với các dự án chuyển tiếp (dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 và dự án hoàn thành sau năm 2022): Trước ngày 30/6/2022 phải giải ngân đạt từ 70% kế hoạch vốn năm 2022 trở lên.

3. Đối với các dự án khởi công mới và các dự án chuẩn bị đầu tư.

- Đối với các dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết: Các dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30/7/2022; giải ngân đạt từ 60% vốn năm 2022 trở lên trước ngày 30/8/2022.

- Đối với các dự án chưa được UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án khởi công mới trước ngày 28/2/2022.

- Đối với các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 (nếu có): Trước ngày 30/6/2022, phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn./.

Tuyết Hạnh BT/Bản tin thời sự 18h30 ngày 24.1-TTV

 

.