Banner

Thanh Hóa đứng thứ 4 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Hai, 16/05/2022, 09:44 [GMT+7]

(TTV) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Thanh Hóa là trên 10.630  tỷ đồng, trong đó vốn trong cân đối ngân sách địa phương là trên 7.100 tỷ đồng, vốn Ngân sách Trung ương trên 3.500 tỷ đồng. UBND tỉnh đã giao 100% kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công của năm.  

 

Đến nay, tỉnh đã giải ngân trên 3.300 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch. Ước thực hiện trong 4 tháng, Thanh Hóa đứng thứ 4 trong số 63 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công. Có 83 chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý. Trong đó, có 51 chủ đầu tư đã giải ngân đạt từ 30% kế hoạch trở lên; Có 10 chủ đầu tư giải ngân đạt từ trên 10% đến dưới 30% kế hoạch. Có 8 chủ đầu tư giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn.

Thời gian từ nay đến hết năm 2022, toàn tỉnh phải giải ngân số vốn còn lại hơn 7.200 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hóa coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng bởi các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ sẽ có tác dụng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Bản tin THNM/TTV

 

.