Banner

TTV ghi dấu ấn bằng những tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia

       (TTV) - Để đạt các giải  báo chí ở tầm quốc gia là điều khó khăn đối với các các cơ quan báo chí ở địa phương, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá. Song trong những năm gần đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá ngày càng có nhiều tác phẩm đạt giải cao ở các kỳ liên hoan Truyền hình, liên hoan Phát thanh toàn quốc và giải Báo chí Quốc gia. Có được kết quả đó là nhờ có sự đầu tư cả về trí tuệ, công sức của tập thể lãnh đạo đài và các ê kíp thực hiện tác phẩm.
 
.