Banner

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ Tư, 19/12/2018, 10:17 [GMT+7]

(TTV)- Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá với các tiêu chí lựa chọn như sau:

(1) Thông tin tài sản đấu giá:

- Nội dung tài sản:

+ Các thiết bị chuyên dùng cho phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thanh lý tại Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08/11/2018.

Giá khởi điểm: 2.560.000 đồng (Hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng) theo Quyết định số 4885/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản thanh lý của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa (có danh mục chi tiết đính kèm)

+ Trang thiết bị sản xuất chương trình truyền hình đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm: 37.262.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, hai trăm sáu hai ngàn đồng) theo

Chứng thư thẩm định giá số Vc 18/12/1334/ĐS ngày 14/12/2018 của Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ, chi nhánh Thanh Hóa (có danh mục chi tiết đính kèm)

(2) Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng Đấu giá viên

Có tối thiểu 02 Đấu giá viên

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có từ 03 kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)

 

4

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của Hội đồng

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

 

6

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá

tài sản phù hợp

 

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của bộ Tài chính và thỏa thuận.

 

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân

(Căn cước công dân).

    Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa lựa chọn.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Đài Phát thanh và

Truyền hình Thanh Hóa – 08 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Mọi vấn đề xin liên hệ ông: Lê Huy Tuấn. Số điện thoại: 0983.346.425

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

 

.