Banner

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức; hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa năm 2020

Thứ Tư, 25/11/2020, 16:37 [GMT+7]

(TTV)- Căn cứ Quyết định số 546 QĐ-PTTH ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo kết quả xét tuyển viên chức; hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa năm 2020 như sau:

1. Tổng số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2): 178 thí sinh.

2. Số thí sinh tham dự phỏng vấn ( vòng 2): 176 thí sinh.

3. Số thí sinh không tham dự phỏng vấn ( vòng 2): 2 thí sinh.

4. Số thí sinh có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên (đạt yêu cầu):173 thí sinh.

5. Số thí sinh có kết quả phỏng vấn dưới 50 điểm (không đạt yêu cầu): 03 thí sinh.

(Có phụ lục số 1 kèm theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Số thí sinh dự kiến trúng tuyển:168 thí sinh.

(Có phụ lục số 2 kèm theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh biết và thực hiện./.

TTV

.