Banner

Thông báo: Lịch phổ biến Nội quy và thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Thứ Ba, 17/11/2020, 16:23 [GMT+7]

(TTV) - Hội đồng xét tuyển viên chức, Hợp đồng lao động 68/2000/NP-CP năm 2020 Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo lịch phổ biến Nội quy và thời gian, địa điểm, kiểm tra, sát hạch vòng 2 ( phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cụ thể như sau:  

1.Thời gian, địa điểm phổ biển Nội quy kiểm tra, sát hạch vòng 2:

a) Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ, ngày 21 tháng 11  năm 2020.

b) Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Văn phòng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa (Đường Hùng Vương, Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa).

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 ( phỏng vấn):

a) Thời gian: Từ ngày 21/11/2020 đến ngày 23/11/2020

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h đến 11h 30 phút.

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h 30 phút đến 17 giờ.

b) Địa điểm: Phòng họp tầng 2, tầng 3, Văn phòng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa ( Đường Hùng Vương, Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa).

- Khi đến  tham gia kiểm tra sát hạch, thí sinh mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh được cấp có thẩm quyền cấp để làm thủ tục vào phòng thi (Có danh sách thí sinh, số báo danh, phòng kiểm tra, sát hạch của thí sinh dự vòng 2 kèm theo).

Hội đồng xét tuyển viên chức Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo lịch phổ biến Nội quy và thời gian địa điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức biết, thực hiện.

Dưới đây là danh sách thí sinh tham gia vòng kiểm tra sát hạch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTV 

.