Banner

Trung tâm Triển lãm - Hội chợ Quảng cáo Thanh Hoá thông báo kết quả và dự kiến người trúng xét tuyển viên chức năm 2022

Thứ Sáu, 15/04/2022, 10:39 [GMT+7]

(TTV) - Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Triển lãm - Hội chợ Quảng cáo Thanh Hoá thông báo kết quả điểm vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Căn cứ vào kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức ngày 14/ 4/ 2022 của Ban Kiểm tra sát hạch - Hội đồng xét tuyển Viên chức Trung tâm Triển lãm - Hội chợ  Quảng cáo Thanh Hoá,  năm 2022;

Căn cứ vào Quyết định số 26/QĐ-TTTLHCQC ngày 15/4/2022 của Giám đốc Trung tâm Triển lãm - Hội chợ  Quảng cáo Thanh Hoá về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức, dự kiến thí sinh trúng tuyển tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ  Quảng cáo Thanh Hoá.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Triển lãm - Hội chợ Quảng cáo Thanh Hoá thông báo kết quả điểm vòng 2 (phỏng vấn) và Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Kết quả phỏng vấn

2. Dự kiến người trúng tuyển viên chức

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 25/4/2022 đề nghị 03 thí sinh trúng tuyển có mặt tại Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Triển lãm - Hội chợ Quảng cáo Thanh Hoá để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, các bước tiếp theo thực hiện theo quy định, hướng dẫn hiện hành.

Các ý kiến cần giải đáp đề nghị liên hệ với Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Triển lãm - Hội chợ  Quảng cáo Thanh Hoá, điện thoại 0237.3751.955 (trong giờ hành chính).

Theo Trung tâm Triển lãm - Hội chợ  Quảng cáo Thanh Hoá/ TTV

 

 

.