Banner

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp trong nước

Thứ Năm, 17/09/2020, 08:13 [GMT+7]

(TTV) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109 ngày 15/9/2020 quy định chi tiết trình tự, thủ tục về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.  

Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10/2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, chậm nhất đến ngày 20/12/2020. Nghị định cũng quy định chi tiết trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế.

Bộ Tài chính ước tính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt này sẽ làm số thu ngân sách nhà nước của các tháng đó giảm khoảng 2.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của cả năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 20/12/2020.

Theo Bản tin THNM 17/9

.