Banner

Chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID 19 tuyến biên giới Việt-Lào

(TTV) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và  các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh không qua kiểm dịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn đó, cán bộ hội viên phụ nữ các cấp  trong tỉnh đã luôn đồng hành chia xẻ, động viên cán bộ, chiến sỹ và lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
.