Banner

Tiếp tục đẩy mạnh công tác công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự

Thứ Hai, 08/04/2019, 20:26 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 8/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13 về tiếp tục đẩy mạnh công tác công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị. 

 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13 về tiếp tục đẩy mạnh công tác công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13 về tiếp tục đẩy mạnh công tác công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 13/2008 của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của người dân; nhiều vấn đề, vụ việc là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện đã được phát hiện, được giải quyết kịp thời. Với hầu hết các vụ khiếu kiện phức tạp, Công an tỉnh đã tham mưu giải quyết ổn định, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an Thanh Hóa đã nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa giải quyết khiếu kiện phức tạp; đấu tranh vô hiệu hóa nhiều đối tượng phản động, phần tử xấu lợi dụng tranh  chấp khiếu kiện để kích động tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 13/2008 của Bộ Công an tại Thanh Hoá vẫn còn một số hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu được xác định là  cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện trên địa bàn; lãnh đạo một số đơn vị công an chưa thực sự đề cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo công tác nghiệp vụ, nhất là trong công tác điều tra, nắm địa bàn tiềm; trình độ nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật của người dân còn hạn chế; hoạt động kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động ngày càng phức tạp, tinh vi, nhất là việc lợi dụng internet, mạng xã hội để kích động bạo loạn, biểu tình, tụ tập đông người…

Các đại biểu tham luận tại hội nghị đều thống nhất phải quán triệt sâu sắc quan điểm “an ninh chủ động”, lấy phòng ngừa là chính, trong đó tập trung làm rõ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh khiếu kiện, để có biện pháp ngăn chặn; khi xảy ra khiếu kiện phải chủ động giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở theo hướng “thu gọn”, không để lan rộng kéo dài, không để các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu lợi dụng, kích động chống phá; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, coi đây là biện pháp cơ bản, chủ đạo, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả xử lý, giải quyết vụ việc khiếu kiện.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích của Công an tỉnh Thanh Hoá trong việc nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương và trực tiếp tham gia giải quyết khiếu kiện, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển vượt bậc của Thanh Hoá trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý: Lực lượng công an phải chủ động đổi mới phương pháp tiếp cận và xử lý công việc; phải sát dân hơn nữa để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác đối thoại với người dân; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, nắm chắc tình hình thực hiện các dự án, để tham mưu giải quyết các sự việc theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiều năm qua, Thanh Hoá không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, trật tự xã hội, tạo thuận lợi to lớn và căn bản cho sự phát triển vượt bậc của tỉnh trong thời gian gần đây. Điều này có vai trò và sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an Thanh Hoá, đặc biệt trong việc nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết các vụ khiếu kiện, các vụ việc phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến lưu ý: Trong thời gian tới, Thanh Hoá sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm; tất yếu sẽ kéo theo sự mâu thuẫn, xung đột lợi ích của một bộ phận tầng lớp nhân dân, tiềm ẩn phát sinh các vụ việc khiếu kiện, khiếu kiện đông người. Nếu không giải quyết hài hoà, thấu tình đạt lý sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của tỉnh. Do vậy, vai trò và nhiệm vụ của lực lượng công an sẽ rất quan trọng và nặng nề. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu lực lượng công an Thanh Hoá tiếp tục nắm chắc chủ trương, đường lối, các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, giải quyết các điểm nóng… Với quan điểm: Phòng ngừa là chính. Nếu có xảy ra các vụ việc khiếu kiện, khiếu kiện đông người, phải xử lý nhanh gọn, không để lây lan, kéo dài; Lấy vận động, tuyên truyền, thuyết phục là phương pháp cơ bản; Trong tham mưu giải quyết vụ việc phải quan tâm đến nguyện vọng chính đáng và quyền lợi hợp pháp của nhân dân; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nếu để xảy ra sai phạm. Quan điểm này phải được quán triệt tới cả cấp uỷ, chính quyền các địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các sở ngành rà soát lại các dự án đang hoặc chuẩn bị thực hiện đầu tư; lưu ý tới những lĩnh vực nhạy cảm, như đất đai, tài nguyên, môi trường… Dự báo tình hình, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xử lý các tình huống có thể phát sinh. Đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, dự án nhạy cảm, ảnh hưởng đến nhiều người dân… Khi thực hiện đầu tư, phải có sự tham gia thẩm tra, thẩm định của ngành công an. Ngành công an tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, giải quyết khiếu nại tố cáo có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13/2008 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự”.

Hữu Đại – Hồng Thư

.