Banner

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay

Thứ Sáu, 24/01/2020, 20:23 [GMT+7]

(TTV) - Trong tình hình hiện nay, nhất là giai đoạn trước thềm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch và những phần tử xấu sẽ tiếp tục âm mưu và đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hòa bình", tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá cách mạng nước ta. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời vạch trần những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích dân tộc và sự phát triển của cách mạng. Đồng thời tăng cường đấu tranh, bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Cụ thể hóa Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng ban hành Kế hoạch số 158 nêu rõ những nội dung trọng tâm, đặt ra yêu cầu cho các cấp ủy quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về sự cần thiết của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường niềm tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Phát huy lợi thế về thông tin, các cơ quan báo chí truyền thông Thanh Hóa đã tích cực, tiên phong mở các chuyên trang, chuyên mục với những bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” với hàng chục tác phẩm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được đăng tải, phát sóng. Trong đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì hiệu quả chuyên mục "Phòng chống thông tin xấu, độc trên mạng internet"; Báo Thanh Hóa đăng tải các tin, bài tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị trung tâm, cần thiết và cấp bách mà Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã giao cho lực lượng làm công tác báo chí, tuyên truyền.

Cùng với báo chí truyền thông, công an Thanh Hóa là một trong những lực lượng chủ chốt thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến nay, công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 33 blog, 27 fanpage, 1 kênh youtube với hàng trăm cộng tác viên thường xuyên tham gia viết bài, bình luận phục vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên các diễn đàn, mạng xã hội. Cùng với đó, qua theo dõi, đấu tranh, lực lượng công an đã yêu cầu gần 1000 trường hợp bóc gỡ bài viết có nội dung xấu độc trên trang facebook cá nhân; trực tiếp gặp gỡ, tác động với 7 đối tượng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu gỡ bỏ nhiều bài viết có nội dung bôi lem, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thông tin trái chiều liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngoài ra, Công an Thanh Hóa đã bắt giam, xử phạt hành chính nhiều đối tượng có hành vi đưa tin sai sự thật hoặc chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm ngăn chặn, cảnh cáo đối với các đối tượng có tư tưởng phản động, thù địch; đồng thời bảo vệ và xây dựng môi trường chính trị lành mạnh.

Càng gần Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá, trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, hơn lúc nào hết, các cấp ủy đảng, các cơ quan ban ngành và từng cán bộ, đảng viên phải trách nhiệm hơn trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khánh Hòa – Quang Hòa

Theo Bản tin Thời sự Tối/TTV

.