Banner

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thứ Sáu, 13/11/2020, 08:07 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

 

Giao Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hàng năm; phối hợp với UBND các huyện biên giới, các sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh tình hình kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 12 hàng năm; tổ chức tổng kết Kế hoạch vào tháng 12 năm 2025.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.