Banner

Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Lang Chánh năm 2021

Thứ Ba, 21/09/2021, 19:12 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Lang Chánh.

 

UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ; giao Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh căn cứ thẩm quyền theo phân cấp và số lượng công chức cấp xã được cấp có thẩm quyền giao, thực hiện quy trình tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Yên Thắng, Đồng Lương, Trí Nang.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.