Banner

Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Thạch Thành

Thứ Ba, 21/09/2021, 19:12 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Thạch Thành.

 

UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ; giao Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành căn cứ thẩm quyền theo phân cấp và số lượng công chức cấp xã được cấp có thẩm quyền giao, thực hiện quy trình tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Thành Thọ, Ngọc Trạo, Thành Vinh.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.