Banner

Đảm bảo ANTT khu vực biên giới ven biển trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Thứ Hai, 04/10/2021, 18:26 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT khu vực biên giới ven biển trước diễn biến phức tạp của tỉnh hình dịch bệnh Covid-19. 

 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Điện Biên tuần tra bảo vệ biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Điện Biên tuần tra bảo vệ biên giới.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu vận dụng linh hoạt triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT khu vực biên giới, ven biển trước diễn biến phức tạp của tỉnh hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.