Banner

Mỹ đánh dấu sự trở lại trong nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu

Mỹ sẽ đánh dấu sự quay trở lại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, bằng việc tham gia các cuộc đối thoại cấp cao để bảo vệ người dân và nền kinh tế thế giới trước ảnh hưởng của tình trạng ấm nóng toàn cầu.
 
.