Banner

40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc: sáng ngời tính chính nghĩa và truyền thống yêu nước

(TTV) - Cách đây 40 năm, từ ngày 17/2 đến ngày 18/3/1979, quân và dân ta đã đẩy lùi cuộc chiến tranh xâm lược của hơn 60 vạn quân Trung Quốc để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới một lần nữa làm sáng ngời thêm truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và tiếp tục khẳng định: một dân tộc có chủ quyền, yêu chuộng hòa bình, có thể đánh bại mọi kẻ thù để bảo vệ nền độc lập và từng tấc đất non sông.
 
.