Banner

Triệu Sơn có tân Chủ tịch UBND huyện

Thứ Sáu, 15/02/2019, 19:36 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 15/2, HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ thứ 8 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau khi thông qua các tờ trình về nhân sự, các đại biểu HĐND huyện Triệu Sơn đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tặng hoa và chúc mừng đồng chí Lê Quang Hùng - tân Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn
Đồng chí Phạm Thanh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa và chúc mừng đồng chí Lê Quang Hùng - tân Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn


Kết quả, ông Lê Quang Hùng - Bí thư Huyện ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Ông Vũ Đức Kính - Phó Bí thư Huyện ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tặng hoa và chúc mừng đồng chí Vũ Đức Kinh - tân Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn
Đồng chí Phạm Thanh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa và chúc mừng đồng chí Vũ Đức Kinh - tân Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND huyện tại kỳ họp lần này nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Đài TT Triệu Sơn

.