Banner

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ Năm, 23/05/2019, 20:35 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 23/5, Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kì 2019 - 2024. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa đến dự.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; đồng thời, bàn phương hướng, nhiệm vụ cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn và đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi đề nghị MTTQ các cấp thành phố Thanh Hóa trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, trong đó, phải có những phương thức, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình của địa phương; tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và lồng ghép với thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy như Nghị quyết 04, Nghị quyết 05 về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo vệ môi trường theo hướng lựa chọn những nội dung, phần việc có thể tạo ra chuyển biến mạnh về chất trong thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa đề nghị MTTQ các cấp thành phố Thanh Hóa cần quan tâm thực hiện tốt vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác giám sát và phản biện xã hội; cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó xây dựng hình ảnh công dân thành phố Thanh Hóa văn minh, thân thiện, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo để góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người Thanh Hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời, quảng bá để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển của thành phố Thanh Hóa.

Đại hội đã hiệp thương cử 87 vị tham gia Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 8 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo Bản tin thời sự tối TTV

.