Banner

Ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường kỳ tháng 5/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa

Thứ Năm, 23/05/2019, 20:36 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp tục chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2019 của UBND tỉnh, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo quy định về mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Dự thảo Đề án "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đại diện một số huyện, thị xã, thành phố, văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, văn phòng UBND tỉnh.

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo đề xuất mức giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng, cá nhân, tổ chức phát thải chất thải rắn đều phải trả tiền để thu gom, vận chuyển, xử lý. Trong đó, người dân chỉ phải chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt; đối với người dân khu vực đô thị  là 8000 đồng/1 người/ 1 tháng; Khu vực trung du, đồng bằng ven biển là 4.500 đồng/ 1 người/1 tháng; Khu vực nông thôn miền núi khó khăn là 3.000 đồng/1 người/1 tháng; Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí xử lý chất thải rắn đối với các hộ dân. Các đơn vị, tổ chức phải trả đủ chi phí thu gom vận chuyển, xử lý rác thải rắn với mức 120.000 đồng/1 tháng, đối với đơn vị có khối lượng rác nhỏ hơn hoặc bằng 1m3, 130.000 đồng/ tháng đối với đơn vị có khối lượng rác lớn hơn 1m3.

Dự thảo cũng đề xuất mức giá dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với các công nghệ đốt, công nghệ chế biến phân vi sinh, công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa, lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt khoảng hơn 2000 tấn/1 ngày đêm, năng lực xử lý của các dự án hiện mới đạt gần 1000 tấn/1 ngày đêm, còn hơn 1000 tấn chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng biện pháp chôn lấp.

123.jpg

Các đại biểu đề cập đến sự cấp thiết phải ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khuyến khích việc thu hồi, tái chế và giảm phát thải ra môi trường, tính đúng, tính đủ nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên cần tính toán kỹ các mức giá theo vùng miền một cách phù hợp; giải pháp phân loại rác thải ở khâu thu gom, vận chuyển, cơ chế thu gom rác tại các khu du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao công tác chuẩn bị Dự thảo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự thảo đã được xây dựng dựa trên đánh giá khá tổng thể và chi tiết về thực trạng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện giải quyết vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt đang rất cấp thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2019.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2019.

Về nội dung cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp, rà soát lại toàn bộ các quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt để hoàn thiện Dự thảo với hai nội dung.

Về cơ chế chính sách, Nhà nước hỗ trợ chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cho các hộ dân nhưng phải trả dịch vụ thu gom, vận chuyển, đề xuất chính sách đối với những đối tượng đặc biệt. Rà soát lại các mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với từng đối tượng, quy định chi tiết hơn về cự ly vận chuyển, phương án tập kết rác ở khu vực nông thôn, đảm bảo sự thống nhất giữa các vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tổ chức xin ý kiến đóng góp của một số huyện, thị xã, thành phố và Công ty môi trường, ý kiến phản biện của Mặt trận tổ quốc, hoàn thành Dự thảo Quy định về mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6, trước kỳ trình HĐND tỉnh.

Tiếp đó, phiên họp đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Theo đó, đến tháng 12/2019 sẽ hoàn thành bố trí công an thị trấn chính quy như công an phường tại 100% thị trấn; đảm bảo có ít nhất 3 công an chính quy/1 xã, đối với 50% tổng số xã.

Từ năm 2020 đến 2025, bảo đảm 100% Công an thị trấn chính quy như Công an phường; bố trí ít nhất 3 công an chính quy/1 xã đối với 100% số xã trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo đề án cũng đề xuất các vấn đề về cơ sở vật chất, trang thiết bị với định hướng xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; phương án bố trí đội ngũ công an xã bán chuyên trách làm công chức cấp xã, hoặc sắp xếp bầu chức danh khác, hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo quy định.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thống nhất mục tiêu chung đến năm 2025 hoàn thành việc Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Song Thanh Hóa là tỉnh có số xã đông, việc thực hiện sẽ ảnh hưởng khá lớn đến việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã và lực lượng công an xã, kinh phí đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất nên cần có lộ trình, cách thức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

1234.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an Thanh Hóa tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện Dự thảo Đề án để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Trước hết tập trung xây dựng phương án cụ thể thực hiện mục tiêu: đến hết tháng 12/2019 hoàn thành bố trí công an thị trấn chính quy như công an phường tại 100% thị trấn; Thực hiện bố trí ít nhất 3 công an chính quy/1 xã đối với 30 xã hiện chưa có trưởng công an xã và 66 xã sẽ sáp nhập trong năm 2019; thực hiện luân chuyển, bố trí ít nhất 3 công an chính quy/1 xã đối với các xã phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Đề nghị Công an Thanh Hóa trên cơ sở kế hoạch và phương án thực hiện, tổ chức làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất phương án bố trí, luân chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ công an xã bán chuyên trách hiện nay đảm bảo quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định.

Theo Bản tin thời sự tối TTV

.