Banner

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh, ngày 13/5/2019

Chủ Nhật, 12/05/2019, 18:22 [GMT+7]

(TTV) - Căn cứ quy định của pháp luật về hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, ngày 13/5/2019 như sau:

Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Như Thanh), gồm:

- Ông Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

-  Ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh;

- Ông Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh;

Tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30’ tại nhà văn hóa thôn Đồng Hơn, xã Xuân Khang

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30 tại Trung tâm văn hóa xã Mậu Lâm

Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Thạch Thành), gồm:

- Ông Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh;

- Bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành;

- Bà Bùi Thị Lương, Kế toán Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thành Long, huyện Thạch Thành;

Tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thành

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30’ tại Hội trường UBND xã Thành Kim

Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Thường Xuân), gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

- Ông Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Xuân;

- Ông Cầm Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân;

Tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30’tại Hội trường UBND xã Xuân Lộc.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Quan Hóa), gồm:

- Ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ông Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

- Ông Phạm Bá Diệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa;

Tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa

Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h tại nhà văn hóa xã Hiền Chung

Buổi chiều: Bắt đầu từ 14h tại nhà văn hóa xã Hồi Xuân

Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Lang Chánh), gồm:

- Bà Đinh Cẩm Vân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh;

- Ông Cầm Bá Chái, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

Tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30’ tại Trung tâm văn hóa xã Tam Văn

Văn phòng HĐND tỉnh thông báo để cử tri các địa phương, đơn vị nói trên tham gia buổi tiếp xúc đạt kết quả tốt.

TTV

.