Banner

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại huyện Hậu Lộc

Thứ Tư, 18/09/2019, 21:07 [GMT+7]

(TTV) - Chiều 18/9, tại huyện Hậu Lộc, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc trong năm 2017, 2018.

 

 

Qua kiểm tra cho thấy, trong các năm 2017, 2018, các cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc đã ban hành  nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra, trong đó có nội dung kiểm tra, thanh tra về PCTN, lãng phí. Huyện đã công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; tập trung thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí để tang cường công tác phòng ngừa. Qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Hậu Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý về hành chính, kỷ luật đảng, thu hồi tài sản đối với tập thể, cá nhân có sai phạm, thi hành kỷ luật khiển trách đối với 4 tập thể, 6 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 tập thể, 7 cá nhân. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã trực tiếp tiếp, đối thoại với công dân để giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chỉ đạo giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng của huyện Hậu Lộc như: việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham  nhũng trong công tác cán bộ, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong thu chi tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, hiệu quả; việc giải quyết, xử lý thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán một số trường hợp chưa dứt điểm, nhất là về khắc phục sai phạm về kinh tế, đất đai...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu, tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác PCTN, lãng phí, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, HĐND, MTTQ các cấp và thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời xử lý nghiêm đối với một số tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.