Banner

Thông báo Về việc thay đổi thời gian kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Ba, 08/10/2019, 21:21 [GMT+7]

(TTV) - Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc thay đổi thời gian kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 17.

Ngày 4/10/2019, Văn phòng HĐND tỉnh có giấy mời số 276, gửi tới các đại biểu về việc mời tham dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo văn bản nói trên, thời gian kỳ họp diễn ra trong 1 ngày, bắt đầu từ 7h30, Chủ nhật, ngày 13/10/2019.

Do có công việc đột xuất, Thường trực HĐND tỉnh thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 vào 7h30, thứ Tư, ngày 16/10/2019, tại Trung tâm hội nghị 25B  của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh thông báo về việc thay đổi thời gian kỳ họp và kính mời đại biểu về dự kỳ họp đầy đủ, đúng thời gian.

Thường trực HĐND tỉnh

.