Banner

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 21

Thứ Năm, 05/12/2019, 19:39 [GMT+7]

(TTV)- Ngày 5/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 21 để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cùng các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh 2 nội dung lớn các đại biểu cần tập trung nghiên cứu và bàn bạc kỹ lưỡng tại hội nghị lần này. Một là: đánh giá việc thực hiện NQ 11 ngày 7/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hai là tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nêu rõ: Thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thanh Hoá đã chủ động chuẩn bị từng nội dung công việc, nhất là việc xây dựng báo cáo chính trị. Đây là những tư tưởng, đường hướng, chủ trương lớn xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 nên phải bàn bạc, cân nhắc rất kỹ từ đó mới đưa ra được các giải pháp đúng đắn để thực hiện thắng lợi mục tiêu.

Trước khi bước vào phiên họp, đồng chí Lại Thế Nguyên, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với 2 đồng chí: Đại tá Lê Văn Diện – Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ - Tỉnh uỷ viên – Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thanh Hoá.

Thừa uỷ quyền của Ban Bí thư, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định chuẩn y và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hoá trình bày cáo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhấn mạnh: Năm 2019, mặc dù tình hình kinh tế thế giới diễn biến không thuận, trong tỉnh, dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề. Song, do triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra nên Thanh Hóa hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 25 trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, có 6 kết quả nổi bật .

Một là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay; nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội tăng cao so với cùng kỳ, trong đó, có một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đến năm 2020.

Giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, các ngành dịch vụ đều tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 27.359 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 18,6%; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 125.000 tỷ đồng, đạt kế hoạch và tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Hai là: Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ba là: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; số huyện, số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Thanh Hóa cũng đạt kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới. Ước đến hết năm 2019, có 6 huyện, 350 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn NTM.

Bốn là: Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Năm là: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, được nhân dân đánh giá cao, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Sáu là: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; là một trong số các tỉnh đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp lại 143 đơn vị hành chính cấp xã thành 67 đơn vị hành chính, giảm 76 đơn vị . Tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp uỷ đảng đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Tờ Trình số 22 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và tình hình thực tế của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là : “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 có một số ngành, lĩnh vực trong nhóm dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.”

Về phương châm hành động, tờ trình đề xuất 2 phương án: Phương án 1 giữ nguyên như Đại hội XVIII “Đoàn kết – kỷ cương – sáng tạo – phát triển”; phương án 2 “Đoàn kết – trách nhiệm – sáng tạo – phát triển”. Đồng thời đề xuất 26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 20 chỉ tiêu kế thừa của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bổ sung 4 chỉ tiêu mới, bao gồm: Tổng số doanh nghiệp được thành lập mới 5 năm; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025.

Về các chương trình trọng tâm và khâu đột phá, có 6 chương trình trọng tâm về: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025; Phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN giai đoạn 2020 – 2025; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế giai đoạn 2020 – 2025; Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, trọng tâm là nâng cao hiệu quả sản xuất, bố trí sắp xếp ổn định dân cư, giảm nghèo nhanh và bền vững; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Và 3 khâu đột phá về: Phát triển hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị; Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư; Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học  kỹ thuật; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Gợi ý thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Năm 2019, là năm tỉnh Thanh Hóa  có nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kinh tế là một điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP dù không đạt kế hoạch nhưng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và nhiều khả năng sẽ dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng trong điều kiện lọc hóa dầu Nghi Sơn không đạt sản lượng, chứng tỏ tiềm lực kinh tế nội địa của tỉnh rất tốt. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều nét nổi bật. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá sâu hơn những kết quả đã đạt được để từ đó rút ra bài học cần thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đáng mừng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục đó là: Đối với nông nghiệp, tình hình dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng, chưa tạo được sản phẩm chủ lực, việc thực hiện Nghị quyết 04 về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, cần phải xem xét việc xử lý các tình huống về thiên tai có kịp thời, có đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hay không? Đối với ngành công nghiệp xây dựng và đầu tư, nhiều sản phẩm chủ lực năm nay không đạt kế hoạch đề ra; việc triển khai các thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hóa và các cuộc xúc tiến đầu tư ở nước ngoài của lãnh đạo tỉnh còn chậm; công tác giải phóng chưa đạt kế hoạch đề ra, một số địa phương có dấu hiệu chững lại; đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất còn nhiều bất cập; phát triển doanh nghiệp số lượng rất lớn nhưng đóng góp cho nền kinh tế chưa nhiều, mặc dù Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rất trăn trở và quan tâm chỉ đạo nhưng đến thời điểm này, Thanh Hoá vẫn chưa có doanh nghiệp thực sự lớn, mạnh. Bên cạnh đó là các vấn đề: Ô nhiễm môi trường; giải quyết giáo viên dôi dư; chất lượng giáo dục đại trà vùng miền núi còn thấp; nợ đọng bảo hiểm xã hội; các thông tin trên báo chí một số việc xử lý chậm... vấn đề tội phạm, ma tuý, giải quyết đơn thư; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng cũng như năng lực cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Trung ương ở một số cấp uỷ còn hạn chế. Việc giải quyết  khó khăn trong điều hành nhiệm vụ, sự quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng ở một số địa phương, đơn vị còn yếu. …Với những hạn chế này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đại biểu thảo luận làm rõ bản chất, nội dung cụ thể, nguyên nhân chủ quan và khách quan cũng như trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tổ chức, cá nhân để tìm ra bằng được các giải pháp khắc phục. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo trong những năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ trên cơ sở các chỉ tiêu đã đề ra các đại biểu nghiên cứu kỹ các nhiệm vụ giải pháp để đạt mục tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người và huy động vốn đầu tư phát triển; làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ lực , có tính chất quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Đối với tờ trình về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ đóng góp sáng kiến vào việc hoạch định chiến lược phát triển cho tỉnh giai đoạn 5 năm tới.

Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã chia làm 4 tổ để thảo luận và dành nhiều thời gian làm rõ những kết quả đạt được, phân tích kỹ hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực nông nghiệp các đại biểu cho rằng: Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với chế biến sâu, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Nhiều loại cây trồng phát triển tự phát, không gắn với thị trường tiêu thụ, dễ dẫn đến thừa cung. Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Về công nghiệp, các đại biểu đánh giá, năm 2019, mặc dù Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn mới chạy đạt 53,9% công suất và mất thời gian dài để bảo dưỡng định kỳ, song nhà máy đã đóng góp cho ngân sách gần 11.000 tỷ đồng. Việc Thanh Hoá mở tuyến vận tải biển Contener quốc tế từ tháng 5 đã mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh và đóng góp 700 tỷ đồng vào ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gây ách tắc cho việc đầu tư các dự án trong KKT Nghi Sơn.

 Theo Thời sự tối 5/12/2019

.