Banner

[Infographic] Dấu ấn kinh tế- xã hội của Thanh Hóa năm 2019

Thứ Bảy, 14/12/2019, 10:08 [GMT+7]

(TTV)- Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, chủ động khắc phục những khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 

 

.