Banner

Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao, Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Thứ Ba, 03/12/2019, 20:44 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 3/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo, cho ý kiến vào Phương án quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Phương án phát triển giáo dục và đào tạo, khu nghiên cứu đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Dự thảo Phương án quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với phát triển con người; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực sáng tạo, tuân thủ pháp luật. Dự thảo phương án quy hoạch đã xác định các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao cụ thể cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề ra các giải pháp thực hiện.

Tại dự thảo Phương án phát triển Giáo dục và đào tạo, khu nghiên cứu đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định mục tiêu phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo Thanh Hóa theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức đủ số lượng, cơ cấu, chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy, học và nghiên cứu khoa học; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ trong đời sống, sản xuất góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Dự thảo phương án cũng đã xác định các mục tiêu cụ thể về phát triển giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các ngành trong việc triển khai xây dựng các phương án quy hoạch. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đúng mục tiêu và lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện trong từng giai đoạn, đảm bảo xây dựng nền văn hóa “tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về Phương án phát triển giáo dục và đào tạo, khu nghiên cứu đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Chủ tịch UBND đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tính toán kỹ và dự báo sự biến động dân số trong giai đoạn tới, từ đó đặt ra mục tiêu cụ thể, phương án xây dựng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và đào tạo cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành; tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa các phương án quy hoạch, đảm bảo yêu cầu phát triển của ngành, phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh./.

Theo thời sự tối ngày 3.12/TTV

.