Banner

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Thứ Sáu, 22/05/2020, 07:57 [GMT+7]

(TTV) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 67/NĐ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 - 2025) được thực hiện trên phạm vi toàn bộ diện tích đất tự nhiên cả nước. 

Mục tiêu quy hoạch quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững nhằm phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

Thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 30 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Theo Bản tin THNM 22/5

.