Banner

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII

Thứ Hai, 13/07/2020, 19:42 [GMT+7]

(TTV)- Sáng 13/7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa chủ trì hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, thường trực Huyện ủy Hà Trung đã báo cáo về quá trình chuẩn bị và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban thường vụ Huyện ủy và tiểu ban nội dung đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện và các ban, ngành cấp tỉnh để bổ sung, điều chỉnh các văn kiện. Tuy nhiên, do các văn kiện có phạm vi nội dung rộng, dung lượng lớn, nên Ban thường vụ Huyện ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh để tiếp tục hoàn chỉnh, báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ huyện trước khi trình tại Đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến cho nội dung các dự thảo văn kiện gồm: báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung khóa  XXI trình Đại hội lần thứ XXII, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, dự thảo nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Trong đó, phần lớn các ý kiến tập trung góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, về tiêu đề, bố cục, kết cấu của báo cáo. Về các nội dung cụ thể của báo cáo, các đại biểu đề nghị cần bổ sung phần đánh giá các chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho huyện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhưng huyện chưa hoàn thành; bổ sung đánh giá cơ cấu vốn đầu tư vào địa bàn và số liệu về kết quả chi ngân sách giai đoạn 2015 – 2020. Các đại biểu cho rằng: 25 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội mà dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Hà Trung đã đề ra cho giai đoạn 2020 – 2025 đã cơ bản bám sát định hướng của tỉnh, trong đó có 19 chỉ tiêu bằng với tỉnh giao, 6 chỉ tiêu cao hơn so với tỉnh giao. Tuy nhiên, qua phân tích thực tế, các đại biểu cho rằng: 1 số chỉ tiêu huyện Hà Trung vẫn còn có thể phấn đấu cao hơn, như chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tăng thu ngân sách, huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch sinh hoạt…Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung các văn kiện khá công phu, số liệu phong phú, kết cấu cơ bản phù hợp của huyện Hà Trung. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị báo cáo cần có tính khái quát cao hơn, các số liệu cần chọn lọc để truyền tải thông tin tốt hơn và có sức thuyết phục cao hơn.

Đóng góp trực tiếp cho dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI trình tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: tiêu đề của báo cáo cần thể hiện tính phấn đấu cao, tính hiệu triệu, đồng thời chỉ rõ hướng đi chủ đạo của huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do vậy, tiêu đề cần đảm bảo các thành tố: “ Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tiềm năng lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đạt huyện Nông thôn mới  trước năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030”.

Phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020, phải so sánh với mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đã đề ra; đánh giá các lĩnh vực kinh tế vừa phải khái quát, vừa phải toàn diện, phản ánh sát thực tế của huyện và cân đối giữa các ngành, lĩnh vực. Các số liệu phải chính xác, logic. Phần đánh giá về văn hóa, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng… cần sắp xếp lại 1 thứ tự các nội dung cho phù hợp, phải làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà huyện đã đạt được. Đánh giá các chương trình trọng tâm mới chỉ nêu được bề nổi, chưa phản ánh được nội dung cốt lõi của từng chương trình. Các hạn chế, yếu kém  cần đánh giá cụ thể, đầy đủ; nguyên nhân phải phân định đúng khách quan và chủ quan.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, phải làm bật được tiềm năng, thế mạnh và các thời cơ, thuận lợi, cũng như các khó khăn, thách thức tác động đến thực hiện nhiệm vụ và sự phát triển của huyện. Trong đó, cần chú ý đến tiềm năng về đất đai; tiềm lực con người, nhất là những người con quê hương Hà Trung đang thành đạt ở khắp nơi trong nước và nước ngoài; lợi thế về mạng lưới giao thông có tính kết nối liên vùng, liên huyện; tài nguyên văn hóa du lịch…Đối với các chỉ tiêu giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với ý kiến của các đại biểu, đề nghị huyện Hà Trung nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2025 lên 65 triệu đồng trở lên, nâng mức huy động vốn đầu tư phát triển và 1 số chỉ tiêu mà huyện còn dư địa. Đồng chí cho rằng: huyện Hà Trung cần xác định 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, đồng thời đề nghị cần xác định nội hàm của các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và phương hướng, mục tiêu phấn đấu của huyện trong 5 năm tới. Nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tiếp theo là phát triển kinh tế ngành; phần văn hóa xã hội phải có giải pháp về khoa học công nghệ; phần nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng phải dầy dặn, đầy đủ hơn, nhất là nhiệm vụ giải pháp của các đoàn thể phải cụ thể hơn.

Đối với báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, cần sắp xếp lại bố cục 1 số phần, bổ sung các bài học kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành. Chương trình hành động phải có kết cấu gồm: mục đích, yêu cầu; nội dung chương trình; nhiệm vụ…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy Hà Trung tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các văn kiện để báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí cũng lưu ý 1 số vấn đề về ma két đại hội và các công việc có liên quan.

Theo Thời sự tối 13/7/2020

.