Banner

Thường trực Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Thứ Tư, 08/07/2020, 21:50 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 8/7, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã chủ trì hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban, Sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc khoá 26, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu cho rằng: Dự thảo báo cáo được chuẩn bị tốt, bố cục đầy đủ, đúng với hướng dẫn. Phần đánh giá khá đầy đủ, sát đúng với kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Hậu Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, phần hạn chế, khuyết điểm cần bổ sung thêm các chỉ tiêu chưa đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý cán bộ. Các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến vào các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, hệ thống các chỉ tiêu. Trong đó, huyện cần xác định các khâu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, huy đông vốn đầu tư phát triển phải được nâng lên để phù hợp với mục tiêu đến năm 2025 Hậu Lộc trở thành huyện khá của tỉnh.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ  đánh giá cao sự nghiêm túc, khoa học và bài bản của Đảng bộ huyện Hậu Lộc trong chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở đảm bảo tiến độ và không để ra sai sót; Công tác chuẩn bị cho Đại hội cấp huyện được thực hiện khẩn trương đảm bảo theo các hướng dẫn của trên. Hệ thống các văn kiện cơ bản đảm bảo yêu cầu và có chất lượng. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Hậu Lộc tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, chính đáng, trách nhiệm để tiếp tục bổ sung hoàn thiện báo cáo chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất với tiêu đề của Báo cáo chính trị là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh.”

Về phần đánh giá kết quả, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, báo cáo phải khẳng định có 25/27 chỉ tiêu huyện đạt và vượt. Trong lĩnh vực kinh tế cần đánh giá sâu hơn về 2 thế mạnh của huyện đó là phát triển kinh tế trang trại và nuôi trồng, khai thác, chế biển hải sản. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội cần bổ sung thêm kết quả nổi bật trong công tác giáo dục. Trong đánh giá phải có nhận định và so sánh với cả tỉnh và với các địa phương khác. Bên cạnh đó còn phải có phần riêng để đánh giá về hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn đề nghị huyện Hậu Lộc phải nêu rõ được 2 chỉ tiêu chưa đạt được về phát triển đô thị và kết nạp đảng. Nhìn nhận rõ những hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo, còn nể nang trong công tác đấu tranh phê bình cũng như duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đảng. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có thời điểm chưa hiệu quả, có những vụ việc để kéo dài. Trong phần bài học kinh nghiệm phải bổ sung thêm bài học về tăng cường kỷ luật, kỷ cương nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, trong chặng đường tới, huyện Hậu Lộc có nhiều cơ hội và nhiều thuận lợi hơn để phát triển, do đó tính chiến đấu và phấn đấu của huyện phải được đặt cao hơn. Trong đó, về phương hướng chung phải xác định lấy phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp  - tiểu thủ công nghiệp là then chốt, phát triển thương mại - dịch vụ  gắn với xây dựng đô thị là quan trọng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất với Phương châm hành động của Đại hội là “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ hộ nghèo và một số chỉ tiêu khác cho phù hợp với mục tiêu trở thành huyện khá. Thống nhất hai chương trình trọng tâm là: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Ba khâu đột phá gồm: Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trương đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và kỷ luật kỷ cương của đôi ngũ cán bộ thực thi công vụ; phát triển đô thị gắn với phát triển thương mại và dịch vụ.

Về giải pháp đồng chí Phó Bí thư đề nghị Đảng bộ huyện Hậu Lộc cần bổ sung thêm giải pháp về tính liên kết giữa Hậu Lộc với các vùng đã xác định, phát huy thế mạnh của tuyến đường ven biển, phát triển hệ thống đường giao thông kết nối giữa huyện với quốc lộ và chú trọng liên kết trong sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn cũng cho ý kiến cụ thể vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc khoá 26, Dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình đại hội và trang trí khánh tiết Đại hội của Đảng bộ huyện Hậu Lộc./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.