Banner

Đảng bộ huyện Thạch Thành: Tạo tiền đề cho những mục tiêu nhiệm kỳ mới

Thứ Hai, 03/08/2020, 19:38 [GMT+7]

(TTV)- Đến nay, huyện Thạch Thành có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt nghị quyết. Những kết quả đó chính là tiền đề vững chắc để Đảng bộ huyện Thạch Thành xây dựng và quyết tâm thực hiện thành công những mục tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ mới sẽ đề ra.

Kết quả nổi bật mà huyện Thạch Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua là giá trị sản xuất có mức tăng trưởng cao, bình quân đạt 15,6%/năm, tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần giai đoạn 2011 – 2015. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng, đứng đầu 11 huyện miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo từ 11,08% năm 2015 giảm xuống ước tính dưới 1,07% năm 2020.

Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội có tốc tăng trưởng cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, đặc biệt là chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 11.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với giai đoạn 2010-2015.Trong nhiệm kỳ, đã có 337 công trình, dự án trên các lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp;  nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Sinh – Khu phố 6 – Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành:  "Những thành công mà Thạch Thành vừa qua đã đạt được là do có sự lãnh đạo sát sao và thường xuyên của các cấp uỷ Đảng,vai trò của chính quyền trong quản lý và điều hành linh hoạt sắc bén sát với thực tế, nói đi đôi với làm...được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân "
Ông Nguyễn Ngọc Sinh – Khu phố 6 – Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành: "Những thành công mà Thạch Thành vừa qua đã đạt được là do có sự lãnh đạo sát sao và thường xuyên của các cấp uỷ Đảng,vai trò của chính quyền trong quản lý và điều hành linh hoạt sắc bén sát với thực tế, nói đi đôi với làm...được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân"

Trong nhiệm kỳ qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ở huyện Thạch Thành được tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo sự lan toả, bước đầu đạt kết quả tích cực, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Với quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động,  các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có những đổi mới rõ rệt về phong cách làm việc, nói đi đôi với làm. Việc sáp nhập các xã, thôn, khu phố...đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi cho ngân sách.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục triển khai các mục tiêu trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Mười – Bí thư Huyện uỷ Thạch Thành:  "Đại hội đảng bộ Thạch Thành lần thứ 25 dự kiến đề ra 27 chỉ tiêu, trong đó 13 chỉ tiêu cao hơn định hướng tỉnh giao. Thạch Thành quyết tâm trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi trong tỉnh. Để thực hiện các mục tiêu, định hướng đó, sẽ triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp mà đại hội sẽ quyết nghị, trong đó tập trung 4 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá "
Bà Bùi Thị Mười – Bí thư Huyện uỷ Thạch Thành: "Đại hội đảng bộ Thạch Thành lần thứ 25 dự kiến đề ra 27 chỉ tiêu, trong đó 13 chỉ tiêu cao hơn định hướng tỉnh giao. Thạch Thành quyết tâm trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi trong tỉnh. Để thực hiện các mục tiêu, định hướng đó, sẽ triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp mà đại hội sẽ quyết nghị, trong đó tập trung 4 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá"

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức phía trước, nhưng với những nền tảng quan trọng đã tạo dựng được, cùng với sự nỗ lực cao nhất, huyện Thạch Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ đề ra.

Theo Thời sự tối 3/8/2020 

.