Banner

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa với Thượng tướng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chủ Nhật, 09/08/2020, 20:42 [GMT+7]

(TTV) - Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. Đồng chí ra đi, để lại tình cảm sâu sắc và sự tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước nói chung, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thanh Hoá nói riêng. Những đóng góp của đồng chí cho đất nước, cho quân đội là mạch nguồn, là tài sản quý báu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Xuân Sinh, người may mắn được nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với Thượng tướng Lê Khả Phiêu khi ông còn công tác trong quân đội cũng như giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng sau này. Ấn tượng của ông về Thượng tướng Lê Khả Phiêu là một người chỉ huy gần gũi, giản dị, hết mực quan tâm đến cán bộ, chiến sỹ, một người cán bộ hết lòng với Đảng, với nhân dân.

Là người lính dày dạn kinh nghiệm, lặn lội suốt chiều dài lịch sử các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế, từ người chiến sỹ Binh nhì đến Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và sau này là Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá, đồng chí luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, cán bộ chiến sỹ, luôn dõi theo sự tiến bộ của lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm chiến tranh cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Từ những lời căn dặn và chỉ bảo quý giá của Thượng tướng, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong mỗi lần về thăm, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thanh Hóa, bằng tình cảm sâu nặng và trách nhiệm của người lính đã biến lời dạy của đồng chí thành những việc làm và hành động cụ thể; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có chất lượng hiệu quả nhiệm vụ quân sự -  quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hoá vững mạnh toàn diện, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Noi gương Thượng tướng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu người chiến sỹ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực của của Đảng, của quân đội, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thanh Hoá nguyện không ngừng rèn luyện, phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

Theo Bản tin TS tối 09/8

 

.