Banner

Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020

Thứ Năm, 19/11/2020, 20:35 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 19/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020, nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội cấp tỉnh.

Năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, song kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản vẫn đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Có 22/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là: đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, luôn duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 ngay sau khi dừng thực hiện giãn cách xã hội, với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của Thanh Hoá trong thời gian tới. Thanh Hoá đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không khí phấn khởi, niềm tin lớn lao cho toàn Đảng bộ và Nhản dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hoá trong năm 2020 vẫn còn những hạn chế, yếu kém, như: vẫn còn 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của ngành dịch vụ giảm so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tuy được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp còn chậm. Công tác bồi thường, GPMB đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến; nhưng vẫn là khâu yếu trong triển khai thực hiện dự án, tiến độ đạt thấp so với kế hoạch đã đề ra. Việc xây dựng một số thiết chế văn hoá – xã hội còn chưa đạt yêu cầu. Khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra. Đây là những hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong năm 2021 để tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Tại phiên họp, các Uỷ viên UBND tỉnh và các đại biểu đã tập trung phân tích những yếu tố tác động tới kịch bản tăng trưởng năm 2021; trong đó, diễn biến của dịch Covid-19 vẫn được đánh giá là yếu tố tiềm ẩn tác động sâu sắc tới sự phát triển của Thanh Hoá trong năm 2021. Do vậy, kịch bản và phương án tăng trưởng năm 2021 phải được tính toán trên cả hai khả năng. Một là dịch Covid-19 được khống chế; hai là có trường hợp bệnh nhân covid-19 lây lan trong cộng đồng, phải thực hiện giãn cách xã hội. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất phương án tăng trưởng GRDP ước đạt 11% trở lên. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.840 USD.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định: trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực đang trải qua một cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn nhất trong khoảng 100 năm trở lại đây; nhưng kết quả phát triển của Thanh Hoá vẫn rất khả quan, được Trung ương đánh giá cao. Mặc dù là địa phương đầu tiên có ca bệnh Covid-19, nhưng Thanh Hoá đã khống chế rất thành công dịch bệnh; được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp; kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, thực hiện được mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Văn hoá – xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phân tích thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; điều này sẽ tạo động lực và tinh thần mới để cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ. Thống nhất với phương án tăng trưởng GRDP là 11% trở lên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành đấu mối chặt chẽ với các bộ ngành Trung ương để hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho Thanh Hoá theo tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; rà soát, xây dựng một số cơ chế, chính sách mới phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh; đẩy nhanh tiến trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, xây dựng thành công chính quyền điện tử và đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đặc biệt quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án đã ký kết ghi nhớ; đối với những dự án đang triển khai thủ tục đầu tư, phải hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, nhất là trong vấn đề giải phóng mặt bằng; tăng cường đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: năm 2021 là năm tập trung hoàn thiện về thể chế để thực hiện các Nghị quyết. Do vậy, các sở ngành và các địa phương tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020, dự toán năm 2021…

Hữu Đại – Xuân Trường

Theo Bản tin Thời sự Tối/TTV

.