Banner

Thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới

Thứ Sáu, 05/03/2021, 23:32 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 05/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ban hành Thông báo số 56/TB-UBND về việc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới.

Thực hiện Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19; đồng thời để chủ động đáp ứng trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu:

Kể từ ngày 06/3/2021, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu tất cả mọi người khi tham gia các hoạt động nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người như: hội nghị, hội thảo; lễ hội, hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao; đám cưới, đám hỏi, đám tang…, phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (trước hết là đeo khẩu trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải), thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ…

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo duy trì các hoạt động của Tổ giám sát các cấp, nhất là Tổ giám sát thôn, bản, khu phố đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng; năm chắc các đối tượng từ nước ngoài, tỉnh ngoài trở về địa phương và yêu cầu khai báo y tế theo quy định; đồng thời, chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các nhà hàng, khách sạn, các điểm tập trung đông người như: trường học, chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm…. tại địa phương. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục triển khai các quy định về công tác phòng, chống dịch thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương.

5. Các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục thực hiện kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị được phân công; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Thông báo này./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.