Banner

Thanh Hóa – Những dấu ấn nổi bật năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thứ Hai, 24/01/2022, 15:10 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, cùng với thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

 

 

.