Banner

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo 35 các cấp

Thứ Tư, 19/01/2022, 21:11 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 19/1, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực chỉ đạo 35 cấp tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, thường trực Ban chỉ đạo 35 cấp huyện.

 

Năm 2021, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp có nhiều đổi mới; công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai sâu rộng, công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và phòng, chống COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận tại hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông tin làm rõ thêm tình hình cơ sở; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

 đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh
Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh nhấn mạnh: các thế lực phản động, thù địch chưa bao giờ ngừng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; không gian mạng là mảnh đất màu mỡ cho các âm mưu, thủ đoạn chống phá nhưng đồng thời cũng là vũ khí để chúng ta đấu tranh, phản bác, làm thất bại âm mưu và hành động của các thế lực thù địch. Do vậy, thời gian tới, cấp ủy, ban chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt, phải quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01 và Kế hoạch số 08 của Ban chỉ đạo 35 Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp phải luôn chủ động cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, khách quan để định hướng dư luận, tránh suy diễn sai sự thật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tư tưởng, qua đó ổn định tình hình trên địa bàn. Quan tâm xây dựng lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng nòng cốt như cán bộ Tuyên giáo, thông tin truyền thông, công an, quân đội, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội.  Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về năng lực xử lý tình huống cho đội ngũ tham mưu và lực lượng tham gia của Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, thị xã, thành phố.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường các tin, bài có nội dung tích cực, chính thống, tuyên truyền những thành tựu đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phải có nhiều tin bài, phóng sự, đấu tranh, phản bác lại các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, thù địch.

Tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng Internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ và các biện pháp nghiệp vụ để chủ động rà soát, cảnh báo, phát hiện và ngăn chặn các tin giả, tin sai sự thật, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2022 sẽ đạt được nhiều thành tích mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống dịch COVID - 19 và công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Đức Đồng - Đức Tình

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV

.