Banner

Triển khai nhiệm vụ công tác Dân tộc năm 2022

Thứ Tư, 19/01/2022, 20:58 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 19/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDNĐ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể của tỉnh.

 

Năm 2022, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025. Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, chính sách dân tộc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về dân tộc. Hệ thống các chính sách ngày càng phủ kín, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện. Đồng bào các dân tộc đã góp phần rất to lớn vào những thành quả phát triển của đất nước. Nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn địa bàn, đặc biệt là về đời sống của đồng bào, thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự...chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện thắng lợi Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, qua đó, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng chuỗi giá trị và chuyển giao công nghệ để tạo sinh kế bền vững và nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được đổi mới để thuận lợi hơn trong việc vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về công tác dân tộc nhằm thu hút nguồn vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân, giao lưu cộng đồng các dân tộc thiểu số với các nước trong khu vực.

Đình Hà - Quốc An

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV

.