Banner

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định nhiều nội dung phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Ba, 28/06/2022, 20:24 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 28/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai cho ý kiến về tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến về một số nội dung theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều tờ trình quan trọng khác.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và địa phương có liên quan.

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổ chức hội nghị thẩm định vào ngày 27/5/2022 và ban hành Báo cáo thẩm định, Biên bản hội nghị. Theo đó, Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với điều kiện có sự tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định tại hội nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia của các chuyên gia, các bộ, cơ quan ngang bộ và ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất bổ sung một số nhóm vấn đề lớn về quan điểm phát triển; đột phá chiến lược; trung tâm kinh tế động lực; định hướng phát triển các ngành quan trọng và trụ cột phát triển; hành lang kinh tế; phương án phát triển… Về trung tâm kinh tế động lực, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất lựa chọn phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, gồm: Trung tâm kinh tế động lực phía Nam (Khu kinh tế Nghi Sơn); Trung tâm kinh tế động lực thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Trung tâm kinh tế động lực phía Tây (Lam Sơn - Sao Vàng); Trung tâm kinh tế động lực phía Bắc (Bỉm Sơn - Thạch Thành). Đối với định hướng phát triển các ngành quan trọng và trụ cột phát triển, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất lựa chọn 3 trụ cột tăng trưởng, gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch. Về hành lang kinh tế, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất sắp xếp thứ tự ưu tiên tập trung phát triển các hành lang kinh tế, gồm: Hành lang kinh tế ven biển; Hành lang kinh tế Bắc - Nam; Hành lang kinh tế trung tâm; Hành lang kinh tế quốc tế; Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; Hành lang kinh tế Đông - Bắc.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và các sở ngành liên quan trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh để làm rõ các vấn đề, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung tiếp thu, bổ sung, sửa đổi theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh; đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sớm hoàn thiện Quy hoạch, báo cáo Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân đến năm 2040. Căn cứ các định hướng phát triển kinh tế - xã hội hiện nay tại khu vực, quá trình nghiên cứu đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đến năm 2040, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất thay đổi một số nội dung so với đồ án quy hoạch được duyệt năm 2014, gồm: đô thị Lam Sơn -- Sao Vàng có chức năng là đô thị động lực - Trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Tây tỉnh Thanh Hóa, với chức năng chủ đạo công nghiệp, nông nghiệp, logistic và dịch vụ hàng không. Điều chỉnh ranh giới khu đô thị Lam Sơn – Sao Vàng trên cơ sở mở rộng và kết nối phù hợp với định hướng quy hoạch mở rộng cảng hàng không Thọ Xuân. Vị trí trung tâm hành chính mới thị xã Thọ Xuân có quy mô khoảng 75ha, nằm tại khu vực phía Bắc dọc quốc lộ 47, trong ranh giới thị trấn Sao Vàng và xã Thọ Lâm hiện hữu. Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đề xuất điều chỉnh, thay đổi vị trí, tính chất một số phân khu kinh tế phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển thực tế.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân đến năm 2040 là việc làm cần thiết nhằm tạo ra không gian phát triển, đưa Lam Sơn – Sao Vàng trở thành trung tâm kinh tế động lực, là cực tăng trưởng của Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với nhiều nội dung trong điều chỉnh Quy hoạch, trong đó thống nhất về điều chỉnh mở rộng ranh giới của đô thị Lam Sơn – Sao Vàng để đảm bảo sự kết nối và phù hợp với định hướng mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân. Đối với chức năng của đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất là trung tâm động lực phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, nhưng trong quy hoạch cần làm rõ chức năng chủ đạo là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; là trung tâm trung chuyển hàng hóa, tạo sự lan tỏa đến các huyện miền núi của tỉnh, các tỉnh Tây Bắc và nước bạn Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung trong Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân đến năm 2040; đồng thời nhấn mạnh: điều chỉnh quy hoạch chung vấn đề lớn; nếu làm tốt sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển, sẽ lấy quy hoạch để nuôi quy hoạch. Nhưng nếu làm không tốt, sẽ lại trở thành điểm nghẽn của sự phát triển. Do vậy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng tại hội nghị, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân đến năm 2040, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Trong chương trình hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy; đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn; và nhiều nội dung quan trọng khác./.

Hữu Đại – Hồng Thư/ Bản tin Thời sự tối TTV

.