Banner

[Infographic] 14 sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 2 năm 2020

Thứ Bảy, 01/08/2020, 09:27 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2020. Trong đó 2 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia xem xét đánh giá, phân hạng 5 sao và 12 sản phẩm đạt 3 sao.

 

Nguyễn Hải 

.