Banner

[Infographic] - Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Ba, 03/08/2021, 15:27 [GMT+7]

(TTV) - Mới đây Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Quyết định số 624-QĐ/TU về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhằm thực hiện mục tiêu khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong khu vực; tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách về mức sống của người dân so với miền xuôi, giảm dần địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Dưới đây là một số mục tiêu cụ thể của chương trình này.

 

 

.