Banner

[Infographic] Đến Thanh Hóa phải cách ly thế nào?

Thứ Ba, 23/11/2021, 15:57 [GMT+7]

(TTV) - Yêu cầu cách ly và xét nghiệm Covid-19 đối với người đến hoặc về tỉnh Thanh Hóa được quy định khác nhau với từng loại đối tượng cụ thể. Về vấn đề này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước tình hình dịch bệnh biến đổi thất thường, người có nhu cầu di chuyển cần cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch tại cả nơi đi và nơi đến để biết địa phương này đang thuộc cấp độ nào (4 cấp độ Xanh, Vàng, Cam Đỏ) và thông báo với cơ quan chức năng để được hướng dẫn các biện pháp cách ly, phòng chống dịch cụ thể tại địa phương.

 

cah ly den Thanh Hoa_1.jpg
cah ly den Thanh Hoa_2.jpg
cah ly den Thanh Hoa_3.jpg
cah ly den Thanh Hoa_4.jpg

 

.